Railbike Hoge Venen
FR - DE - NL

Reglement

Verboden

  • Te roken.
  • Om dieren te brengen. Uitzondering: een hond is toegestaan.
  • Te botsen tegen de andere voertuigen. (Laat een tussenafstand van minstens 50 m.)
  • Afval of andere voorwerpen op of naast de sporen achter te laten.
  • Onderweg of voor het station te stoppen en uit het voertuig te stappen.

Verplicht

  • Het is absoluut verplicht te stoppen bij elke overweg.
  • Gelieve 15 minuten voor het vertrek aanwezig te zijn, anders kunnen we uw reservatie niet garanderen.

Opmerkingen:

U ontvangt een voertuig dat in perfecte staat is. Alle aan de toestellen veroorzaakte schade is te uwen laste.

De directie is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.