Railbike Hoge Venen
FR - DE - NL

Wettelijke vermeldingen, gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Eigenaar van de website en verantwoordelijke uitgever

Deze website (hierna genoemd "Website") is eigendom van At Home Services SPRL (hierna genoemd "Uitgever"), een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met hoofdkantoor aan de 101A Avenue Reine Astrid, 4831 Bilstain, België.

BTW-nummer: BE0448826522.

Verantwoordelijke Uitgever: Olivier Andrianarivo

Telefoonnummer: +32 (0)80 68 58 90

E-mail: info@railbike.be

Hosting/Datacenter:

  • Interxion (België, Brussel)

Intellectuele eigendom

Alle elementen uit deze Website (teksten, foto's, video's) zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die toebehoren aan de Uitgever. De reproductie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever verboden.

Gebruiksvoorwaarden

Ieder persoon (hierna genoemd "Gebruiker") die zich toegang verschaft tot de website van wordt verondersteld het geheel van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze Website zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

De Website is te allen tijde en wereldwijd toegankelijk. De Gebruiker die er verbinding mee maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wetgeving en/of de reglementeringen die van kracht zijn in het land waar hij/zij verblijft, of van waaruit hij/zij verbinding maakt met de Website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Niettemin alle informatie van de Website minutieus werd gecontroleerd, wordt deze informatie uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen enkel geval kan de Uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie; evenmin kan de Uitgever garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle inlichtingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid.

De Uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden, waarnaar hyperlinks van de Website verwijzen of waaruit de Website gelinkt wordt.

De Uitgever zal alles in zijn werk stellen om het gebruiken van de Website 2/7 mogelijk te maken zonder resultaatsverbintenis.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de toegankelijkheid van deze Website (of rubrieken) te beperken of onderbreken voor het preventieve en correctieve onderhoud van de Website.

Tot slot wijst de Uitgever alle verantwoordelijkheid af in het geval van en wordt alle garantie uitgesloten voor een onderbreking van de service of een slechte werking van de Website. De Uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Gebruiker kan oplopen als gevolg van zijn/haar bezoek aan de Website of zijn/haar gebruik ervan.

Privacybeleid en persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de reglementering inzake de wet op de bescherming van gegevens.

Deze informatie wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijke informatie en wordt als zodanig verwerkt, ze wordt dus nooit zonder voorafgaande toestemming verkocht of doorgegeven aan derden.

Formuliergegevens

Contact

Wanneer de Gebruiker op de Website een contactformulier invult en dit verstuurt, is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens worden per e-mail gezonden naar het hierboven vermelde adres. De gegevens worden niet op de server opgeslagen.

Wanneer de Gebruiker op de Website een formulier invult en dit verstuurt, om de Uitgever een boodschap te sturen, kan de Gebruiker de volgende gegevens verzenden:

  • Contactgegevens
  • Vraag of commentaar

Reservering

Wanneer de Gebruiker op de Website een reserveringsformulier invult en dit verstuurt, is het mogelijk dat sommige persoonsgegevens worden per e-mail gezonden naar het hierboven vermelde adres. De gegevens worden ook op de server opgeslagen.

Wanneer de Gebruiker op de Website een formulier invult en dit verstuurt, om de Uitgever een reservering te sturen, kan de Gebruiker de volgende gegevens verzenden:

  • Datum en vertrekuur van de reservering
  • Contactgegevens
  • Aantal personen

30 dagen na de gewenste datum (van de reservering) worden deze gegevens verwijderd.


Bij het verzenden van het ingevulde formulier worden de gegevens altijd over een beveiligde https verbinding (SSL certificaat) verstuurd.

De Uitgever verwerkt of gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker om de vragen van de Gebruiker zo goed mogelijk te beantwoorden of voor het bouwen en creëren van een zakelijke relatie tussen de Gebruiker en Uitgever.

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen door hierom te vragen aan de uitgever van de site, waarvan de gegevens hierboven zijn vermeld.

Gegevens verzameld door derden

Deze Website gebruikt cookies, tools/embeds/plugin/iframes (hierna genoemd "Applicaties van derde") om uw surfervaring gemakkelijker en te maken, om inhoud van derde partijen weer te geven en om content en functies van sociale netwerken te kunnen gebruiken.

De Applicaties van derde kunnen ook persoonsgegevens verzamelen met behulp van hun eigen technologieën, buiten controle van de Uitgever. Deze applicaties zijn eigendom van derde partijen. Voor alle informatie die u met deze derden deelt, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun privacyverklaring.


De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de gegevens door derde partijen.

Cookieverklaring

Deze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw surfervaring gemakkelijker te maken en statistische gegevens te genereren.

Wat zijn cookies? https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

De Website gebruikt verschillende soorten cookies

Noodzakelijke cookies

Vermits de Website niet kan werken zonder gebruik te maken van deze cookies, worden alle gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik ervan verzocht om hun browsersessie op de site onmiddellijk te beëindigen.

Gebruik van Google Analytics

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics om de prestatie van de Website te evalueren, om te helpen analyseren hoe de Gebruiker de Website gebruikt en om de websitecontent te verbeteren.

De door Google Analytics verzamelt gegevens over het gebruik van de Website worden anonimiseert (functie "_anonymizeIp()"). Google Analytics maakt gebruik van cookies in lijn met hun privacybeleid https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl.


Cookie instellingen

Bepaalde functies op de Website zijn alleen beschikbaar met behulp van deze cookies. De Gebruiker kan deze technologieën te allen tijde blokkeren, verwijderen of uitschakelen als de of apparaat dit mogelijk maakt.

Echter, als de Gebruiker geen cookies toestaat, kan de Gebruiker misschien niet ten volle profiteren van de Website.

Controleer de instellingen van uw browser of uw apparaat voor meer informatie over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van deze technologieën.

Deze website gebruikt cookies om de werking van de website te optimaliseren en anonieme statistische gegevens te genereren. Meer informatie - Instellingen

X